Pro Pharmacia Futura


Fundacja Stypendia Oferta wydawnicza Kontakt Archiwum Oferta
 wydawniczaFormularz zamówienia: przedpłata

Formularz zamówienia: płatność na poczcie

Informacja o książkach


  Zyski z działalności wydawniczej przeznaczane są w całości na realizację celów statutowych Fundacji Pro Pharmacia Futura.


Czynniki zakaźne istotne w transfuzjologii NOWOŚĆ!
Podstawy Receptury Aptecznej (wydanie 5)

 

Immunohematologia. Grupy krwi i niedokrwistości NOWOŚĆ!
Immunohematologia. Grupy krwi i niedokrwistościCzynniki zakaźne istotne w transfuzjologii Czynniki zakaźne istotne w transfuzjologii
 

Cytodiagnostyka szyjki macicy Cytodiagnostyka szyjki macicy
 

Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka ostrych zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego oraz zatruć pokarmowych Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka ostrych zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego oraz zatruć pokarmowych


Immunohematologia. Grupy krwi i niedokrwistości Immunohematologia. Grupy krwi i niedokrwistości
Jadwiga Fabijańska-Mitek


Książka przedstawia nowoczesną wiedzę immunohematologiczną. Omówione zostały cechy 36 układów grupowych, scharakteryzowano antygeny i przeciwciała czerwonokrwinkowe oraz przedstawiono kliniczne skutki ich reakcji, czyli hemolizę poprzetoczeniową i potransplantacyjną, chorobę hemolityczną płodu i noworodka oraz niedokrwistości autoimmunohemolityczne. Prezentowane informacje są niezbędne specjalistom w zakresie transfuzjologii klinicznej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej oraz przydatne lekarzom i diagnostom laboratoryjnym wszystkich specjalności, a także studentom wydziałów lekarskich i analityki medycznej.

Cena 45 zł              Spis treści      Okładka


Czynniki zakaźne istotne w transfuzjologii Czynniki zakaźne istotne w transfuzjologii
pod redakcją Ewy Brojer i Piotra Grabarczyka


Bezpieczeństwo przetoczeń krwi i jej składników nabiera w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Temu bezpieczeństwu podporządkowane są skoordynowane działania wyspecjalizowanych ośrodków naukowych w Polsce i na całym świecie. W zakres ich działań wchodzi monitorowanie czynników zakaźnych przenoszonych przez krew, znanych i nowo pojawiających się, doskonalenie metod diagnostyki laboratoryjnej, rozwój badań naukowych, zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń związanych z krwią. Zagadnieniom tym poświęcona jest niniejsza książka. Jak podkreśla w swojej recenzji prof. dr hab. Kazimierz Madaliński, książka została napisana przez cenionych specjalistów - wirusologów, bakteriologów, hematologów - pracowników naukowych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz ośrodków z nim współpracujących. Książka ważna w bieżącej pracy diagnostów laboratoryjnych, hematologów, epidemiologów, niezbędna w procesie ustawicznych szkoleń w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce.
Cena 60 zł              Spis treści      Okładka


Seria Biblioteka Diagnosty Laboratoryjnego
Książki z tej serii przygotowane we współpracy z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) to pomoc merytoryczna w pracy każdego diagnosty. Informacja o serii znajduje się również na stronie KIDL: www.kidl.org.pl

 
Cytodiagnostyka szyjki macicy Cytodiagnostyka szyjki macicy
Drugie, uaktualnione wydanie książki poświęconej jednemu z ważniejszych działów diagnostyki cytologicznej. Omówione zostały w sposób syntetyczny zmiany szyjki macicy, od zmian nienowotworowych, neoplazji wewnątrzkomórkowej, do zmian nowotworowych. Całość ilustrowana licznymi fotografiami ułatwiającymi przyswojenie przedstawionych w poszczególnych rozdziałach zagadnień. Książka adresowana jest przede wszystkim do cytomorfologów medycznych, patomorfologów oraz diagnostów rozpoczynających te specjalizacje.
Cena 45 zł              Spis treści 


Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka ostrych zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego oraz zatruć pokarmowych Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka ostrych zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego
oraz zatruć pokarmowych

pod redakcją Marka Jagielskiego


Książka omawia ostre zakażenia, zarażenia i zatrucia pokarmowe wywołane różnymi czynnikami etiologicznymi - bakteriami, wirusami, pasożytami. Jest to pozycja dla diagnostów laboratoryjnych, specjalistów z zakresu mikrobiologii lekarskiej oraz do wszystkich lekarzy i studentów uniwersytetów medycznych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ostrych zakażeń i zarażeń oraz zatruć pokarmowych i ich diagnostyki. Do książki dołączona jest płyta CD, zawierająca schematy biochemicznej identyfikacji pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, skrócony diagnostyczny schemat antygenowej budowy pałeczek Salmonella wg White'a-Kauffmanna-Le Minora oraz dokumentację fotograficzną dotyczącą wzrostu wybranych bakterii i testów różnicujących stosowanych w ich diagnostyce.
Cena 42 zł              Spis treści      Okładka


Podstawy Receptury Aptecznej (wydanie 4) Podstawy Receptury Aptecznej (wydanie 5)

W dobie indywidualizacji terapii coraz większego znaczenia nabiera lek, który ma być zaprojektowany dla pacjenta - np. bez środków konserwujących, z dodatkowymi substancjami leczniczymi, w wymaganej dawce, czy w postaci najbardziej odpowiedniej dla grupy wiekowej czy stanu chorobowego. Materiał edukacyjny w tym skrypcie zawiera podstawy receptury aptecznej z licznymi przykładami recept różnych rodzajów leków oraz sposób obliczania dawek jednorazowych i dobowych. To pierwszy, ale niezbędny krok w rozwoju eksperckich umiejętności, dzięki którym farmaceuta będzie w stanie sprostać oczekiwaniom lekarzy i pacjentów, gdy będzie potrzebny lek spoza asortymentu produktów leczniczych oferowanych przez przemysł farmaceutyczny. W skrypcie uwzględniono zapisy Farmakopei Polskiej XI. Wydanie 2020 r., uzupełnione i zaktualizowane.
Cena 34 zł
(dla Wydziałów Farmacji - 29 zł)             

Spis treści      OkładkaBadania immunohematologiczne i organizacja krwiolecznictwa - kompendium© Pro Pharmacia Futura