Pro Pharmacia Futura


Fundacja Stypendia Oferta wydawnicza Kontakt ArchiwumKsiążki wydane przez Fundację dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych   Badania immunohematologiczne i organizacja krwiolecznictwa - kompendium Badania immunohematologiczne i organizacja krwiolecznictwa - kompendium

Zakażenia grzybicze - przewodnik dla diagnostów
laboratoryjnych
Zakażenia grzybicze - przewodnik dla diagnostów laboratoryjnych
Książki wydane przez Fundację dla farmaceutów   Podstawy receptury aptecznej Podstawy receptury aptecznej.
Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji


Podstawy receptury aptecznej.
Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji
Podstawy receptury aptecznej. Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji


Podstawy receptury aptecznej.
Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji
Podstawy receptury aptecznej. Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji
 Archiwum   6-7 marca 2013 - Konferencja Leki stosowane w pediatrii

Celem konferencji było przybliżenie pracownikom firm farmaceutycznych problematyki związanej z produktami leczniczymi stosowanymi u dzieci. Omawiane były aspekty ważne na etapie projektowania, badania, wytwarzania, oznakowania i stosowania produktów leczniczych u dzieci.

Informacja o konferencji      Program konferencji

Materiały do pobrania:

M. Sznitowska Przedmowa

P. Kozarewicz Procedura PIP i wnioski PUMA, aktualności z EMA

J. Breitkreutz European Paediatric Formulation Initiative

A. Maciejczyk Zmiany w nadzorze nad bezpieczeństwem farmakoterapii - transpozycja dyrektywy 2010/84/UE i rozporządzenia 1235/2010

M. Sznitowska Postacie leków pediatrycznych

J. Breitkreutz Oral paediatric formulations - problems, ideas and research

A. A. Jędrzejowski, A. Sitarska-Haber Badania kliniczne w pediatrii - stare i nowe wyzwania

A. Maciejczyk Monitorowanie niepożądanych działań leków

W. Zieliński Populacja pediatryczna w drukach informacyjnych

G. Grynkiewicz Europejski program badań farmakokinetycznych (w populacji pediatrycznej) z zastosowaniem AMS - udział Instytutu Farmaceutycznego20 kwietnia 2012 - Seminarium Pakiet patentowy

Dnia 20 kwietnia 2012 w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Fundację Pro Pharmacia Futura seminarium Pakiet patentowy - zagrożenia dla krajowych podmiotów gospodarczych w branży farmaceutycznej. Seminarium poprowadziła prof. dr hab. Aurelia Nowicka (Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu), międzynarodowy ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Seminarium odbędzie się .

Pakiet patentowy jest pierwszym projektem nowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie dalszego zaostrzenia egzekwowania praw własności przemysłowej w odniesieniu do branży farmaceutycznej od czasu implementacji do prawa krajowego dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (20 czerwca 2007 r.). Tworzony obecnie "pakiet patentowy" ujawnia problemy trudne, od wielu lat nie rozwiązane w skali międzynarodowej. Utworzenie jednolitej ochrony patentowej oraz jednolitego sądu patentowego są przedsięwzięciami o bardzo złożonym, wieloaspektowym charakterze.
© Pro Pharmacia Futura