Pro Pharmacia Futura


Fundacja Stypendia Oferta wydawnicza Kontakt Archiwum Kontakt  
Fundacja Pro Pharmacia Futura

ul. Zygmunta Słomińskiego 7 m. 186
00- 195 Warszawa

telefon: +48 608 440 423
fax: +48 22 398 39 48
e-mail: fundacja-kontakt@propharmacia.pl

Prezes Adam Rudzki
Nr KRS: 0000320168
REGON: 141751174
NIP: 525-244-75-88
Nr rachunku bankowego:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa
47 1240 6250 1111 0010 2535 6183
Prezes Zarządu Fundacji
inż. M. Ruzikowski© Pro Pharmacia Futura