Pro Pharmacia Futura


Fundacja Stypendia Oferta wydawnicza Kontakt Archiwum Fundacja


 Władze  Fundacji
  Fundacja Pro Pharmacia Futura została powołana w odpowiedzi na narastającą potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu farmacji oraz medycyny pomiędzy nauką a praktyką. Głównym zadaniem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju współpracy kadry akademickiej z przemysłem farmaceutycznym.


Podstawowe cele Fundacji Pro Pharmacia Futura:

1. Utworzenie platformy współpracy, wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni a przedstawicielami przemysłu.

2. Organizacja przedsięwzięć mających na celu rozpowszechnianie i komercjalizację efektów pracy polskich placówek naukowych w zakresie szeroko pojętej ochrony zdrowia.

3. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi w zakresie ochrony zdrowia są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa.

4. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji w zakresie wiedzy użytecznej w przemyśle farmaceutycznym przez pracowników naukowo-dydaktycznych.

5. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie aktywnych działań związanych z ochroną zdrowia.

6. Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, skuteczności i jakości leków wśród fachowych pracowników ochrony zdrowia, przemysłu i pacjentów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą.


© Pro Pharmacia Futura